Frakt:

1.  FRI FRAKT

Betaling:

1.  Våre betalingsbetingelser er 30 dg. netto, dersom ikke annet er avtalt.

2.  Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende bestemmelser. (8,5% p.a)

3.  Nye kunder blir bedt om betaling før levering – eventuelt bankgaranti – om det ikke foreligger tilfredsstillende rating/informasjon.

Manko:

1.  Manko som meldes inn senere enn 8 dager etter mottak, vil ikke bli kreditert.

Reklamasjoner:

1.  Reklamasjoner på produkter må meldes oss skriftlig.

Vårt artikkelnummer (evt. EAN kode) må oppgis på hvert produkt ellers vil reklamasjonen ikke bli behandlet.

2.  Defekte produkter som er kjøpt for mer enn ett år siden, krediteres ikke.