Frakt:

1.  Grense for fraktfri levering er kr.5000,- netto. Forsendelser under fraktfri grense belastes med kr 250,-

2.  Sendinger med kun tilbudsvarer eller kampanjevarer frakt belastes.

Betaling:

1.  Våre betalingsbetingelser er 30 dg. netto, dersom ikke annet er avtalt.

2.  Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende bestemmelser. (8,5% p.a)

3.  Nye kunder blir bedt om betaling før levering – eventuelt bankgaranti- om der ikke

foreligger en tilfredsstillende rating – informasjon.

Manko:

1.  Manko som meldes inn senere enn 8 dager etter mottak, vil ikke bli kreditert.

Reklamasjoner:

1.  Reklamasjoner på produkter må meldes oss skriftlig – helst på mail! MEGET VIKTIG: Vårt

artikkel nummer må oppgis på hvert produkt. Eventuelt kan EAN kode benyttes.

Reklamasjoner uten dette blir ikke kreditert!

2.  Defekte produkter som er kjøpt for mer enn ett år siden, krediteres ikke.