VI ER MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT

 

I Fritz Hansen Toys er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.
Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Fritz Hansen Toys har oppfylt strenge krav til:

26.11.2021

0
  • Avfallshåndtering
  • Bærekraftige innkjøp
  • Miljøvennlig transport
  • Energieffektivisering
  • HMS og arbeidsmiljø

 

Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar miljø- og samfunnsansvar, og at vi driver en fremtidsrettet virksomhet.

 

Vi ønsker å bygge en meningsfull merkevare som møter kunder og samarbeidspartneres forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

26.11.2021

0

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.

 

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

 

Anerkjent i Europa: Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

We are Eco-lighthouse certified

 

This means that our company takes sustainability seriously, and has fulfilled strict requirements within the areas of:
work, environment, purchasing, energy, transportation, waste emissions, and esthetics.

 

www.eco-lighthouse.org.