Legg til varer for kr 5000 og få fri frakt!

 
VI ER MILJØFYRTÅRN-SERTIFISERT

 

I Fritz Hansen Toys er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.
Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

 

 
Fritz Hansen Toys har oppfylt strenge krav til: 

 

  • Avfallshåndtering
  • Bærekraftige innkjøp
  • Miljøvennlig transport
  • Energieffektivisering
  • HMS og arbeidsmiljø

 

Som Miljøfyrtårn-sertifisert har vi et synlig bevis på at vi tar miljø- og samfunnsansvar, og at vi driver en fremtidsrettet virksomhet. Vi ønsker å bygge en meningsfull merkevare som møter kunder og samarbeidspartneres forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

 

 

MILJØFYRTÅRN

 

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra mot flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Anerkjent i Europa: Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

 

 

 

 
We are Eco-lighthouse certified

 

This means that our company takes sustainability seriously, and has fulfilled strict requirements within the areas of:
work, environment, purchasing, energy, transportation, waste emissions, and esthetics.

www.eco-lighthouse.org.